Sunday, 12 November 2017

Forex Spread Koszt


Zrozumienie Forex Spread. Updated 02 sierpnia 2017.Możliwym spojrzeniem na ogólną strukturę każdego handlu Forex jest to, że wszystkie transakcje są prowadzone przez pośredników, którzy pobierają opłaty za swoje usługi Ta opłata lub różnica między ceną ofertową a ceną zapytania dla handlu, nazywa się Spread Aby lepiej zrozumieć spread Forex i jak to wpływa na Ciebie, musisz zrozumieć ogólną strukturę dowolnego handlu Forex. Struktura Forex Trade. The rynku Forex zawsze różni się od New York Stock Exchange dla których handel odbył się historycznie w przestrzeni kosmicznej. Rynek Forex zawsze był wirtualny i funkcjonuje bardziej jak rynek pozagiełdowy dla mniejszych spółek, w których handel jest ułatwiony przez specjalistów nazywających market-makers. Kupujący może być w Londynie i sprzedawca może być w Tokio Specjalista, który jest jednym z kilku ułatwiających konkretną walutę, może być nawet w trzecim mieście Jego obowiązkami są zapewnienie prawidłowego przepływu zakupów i ell zamówień na te waluty To wymaga znalezienia sprzedawcy dla każdego nabywcy i vice versa. W praktyce praca specjalistów wiąże się z pewnym ryzykiem Może się zdarzyć na przykład, że specjaliści zaakceptują zlecenie lub kupno po określonej cenie, ale zanim znajdzie sprzedawcę, wartość waluty wzrasta On jest nadal odpowiedzialny za wypełnienie zaakceptowanego zamówienia kupna i może zaakceptować zlecenie sprzedaży, które jest wyższe niż zlecenie kupna, które zobowiązało się wypełnić W większości przypadków zmiana wartości będzie niewielki i nadal będzie zarabiać. Jednak w wyniku zaakceptowania ryzyka utraty i ułatwienia handlu, animator rynku zawsze zachowuje część każdego handlu Część, którą zachowuje, jest spread. An example of Typical Forex Trade and Spread. Every Forex handlu obejmuje dwie waluty nazywane pary walutowej W tym przykładzie będziemy korzystać z funta funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego. W danym czasie GBP może być warte 1 1532 razy USD Możesz uwierzyć, że GBP wzrośnie w stosunku do do llar, więc kupujesz za cenę zapytania Ale cena zapytania nie wyniosła dokładnie 1 1532 to będzie trochę więcej, może 1 1534, czyli cena jaką zapłacisz za handel Tymczasem sprzedający po drugiej stronie handel nie otrzyma pełnej kwoty 1 1532 albo trochę mniej, być może 1 530 Różnica między ceną ofertową a ceną zapytania - w tym przypadku 0 0004 - jest spreadem To, co jest specjalistą zajmującym się ryzykiem i ułatwiając handel. Znaczenie spreadu. W powyższym przykładzie rozprzestrzenianie 0 0004 funta brytyjskiego GBP nie brzmi jak wiele, ale większy handel, nawet mały spread szybko dodaje transakcje walutowe na rynku Forex zazwyczaj obejmują większy kwota pieniędzy Jako handlowca detaliczna możesz handlować tylko 10.000 GBP Ale przeciętny handel jest znacznie większy, około 1 mln GBP 0 0004 rozpowszechniło się w tym średnim handlu to 400 GBP, bardziej znaczące prowizje. Jak zarządzać i minimalizować rozprzestrzenianie się . Są dwie rzeczy, które można zrobić, aby zminimalizować c ost z tych spread. Trade tylko w najbardziej korzystnych godzinach handlowych, gdy wielu kupujących i sprzedających na rynku Ze względu na wzrastającą liczbę kupujących i sprzedawców danej pary walutowej, konkurencja na tym rynku wzrasta, a decydenci rynkowi często zawężają swoje spready w celu uchwycenia to. Ubezpieczenie kupna lub sprzedaży cienkich walut obrotowych Wielu producentów rynku rywalizuje o handel podczas handlu popularnymi walutami, takimi jak para GBP USD Jeśli wykupujesz cienką pary walutową, może zaistnieć tylko kilka osób zajmujących się handlem, odzwierciedlając mniejszą konkurencję, utrzymają szerszy spread. Jest rozłożone obliczane podczas obrotu na rynku forex. Analiza przeprowadzona przez United States Bureau of Labor Statistics w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców. Największa kwota pieniędzy Stany Zjednoczone mogą wypożyczyć Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Oprocentowanie, w którym instytucja depozytowa pożycza fundusze w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęty w 1933 r. jako ustawa o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Co robi Spread Tell Traders. Spreads są oparte na cenie zakupu i sprzedaży pary walutowej. Opłaty są oparte off spreads i size. Spreads są różne i powinny być odwoływane z handlu software. Every rynku ma rozprzestrzeniania się, a więc nie Forex Niezbędne jest, aby nowe handlowców Forex znać spreads, ponieważ jest to podstawowy koszt handlu między walutami. T oday będziemy przeglądać podstawy czytania rozprzestrzeniania się i co spread mówi nam w odniesieniu do kosztów naszej transakcji. Spreads i Forex. Every rynku ma rozprzestrzeniania się, a więc Fore x Rozłożenie jest po prostu zdefiniowane jako różnica cen pomiędzy miejscem, w którym przedsiębiorca może zakupić lub sprzedać podmioty zależne, którzy znają akcje Synonimy zadzwonić do spreadu Ask Bid. Poniżej widać przykład spreadu obliczonego dla EURUSD Najpierw znajdziemy cenę zakupu w wysokości 1 35640, a następnie odejmujemy cenę sprzedaży 1 35626 Co pozostajemy po tym procesie czytamy 00014 Handlarze powinni pamiętać, że wartość pip jest następnie identyfikowana na EURUSD jako czwarta cyfra po przecinku, co ostateczny spread oblicza się jako 1 4 pips. Now wiemy, jak obliczyć spread w pipsach, spójrzmy na rzeczywiste koszty poniesione przez traders. Spreads kosztów i obliczeń. Ponieważ spread jest tylko liczbą, teraz musisz wiedzieć, jak odnieść się do spreadu w dolarach i centach Dobrą wiadomością jest, jeśli znajdziesz szerzenie, stwierdzając, że ta postać jest bardzo matematycznie prosta, gdy ustaliłeś koszt pip i liczbę kupowanych partii. Korzystając z przytoczonych cytatów, wiemy, że obecnie możemy kupić EURUSD w wysokości 1 3564 i zamknąć transakcję po cenie sprzedaży środków, gdy tylko nasz handel zostanie otwarty, przedsiębiorca poniesie 1 4 pipsy spreadu Aby znaleźć całkowity koszt, teraz musimy zwielokrotnić tę wartość kosztem pip, biorąc pod uwagę całkowitą ilość partii handlowych Kiedy kupujesz partię EUR 10 000 z kosztem 1 pip, ponosisz całkowite koszty w wysokości 1 40 na tę transakcję. Pamiętaj, że koszt pip jest wykładniczy oznacza, że ​​musisz pomnożyć tę wartość w oparciu o liczbę partii, w których handluje się Gdy wielkość Twoich pozycji wzrasta, a więc koszt poniesiony z spread. Changes w Spread. It ważne jest, aby pamiętać, że spread jest zmienny nie zawsze będą takie same i będą sporadycznie zmieniać Te zmiany opierają się na płynności, która może się różnić w zależności od warunków rynkowych i zbliżających się danych ekonomicznych Aby odnieść się do bieżących spreadów, zawsze odwoływaj się do platformy handlowej .--- Wpisany przez Walker Anglia, Instruktor Handlu. Aby odebrać analizę Walkera bezpośrednio przez e-mail, zarejestruj się TUTAJ. Zainteresowani poznawaniem więcej na temat handlu Forex i opracowania strategii Zarejestruj się w serii bezpłatnych poradników dotyczących handlu zaawansowanego, aby pomóc Ci przyspieszyć realizację różnych transakcji topics. Register tutaj, aby kontynuować naukę w serwisie Forex teraz. DailyFX zawiera wiadomości forex i analizę techniczną dotyczącą trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.

No comments:

Post a comment